Градски парк Петрич

Скоро ще бъде открит градски парк, в центъра на град Петрич, на площ от 54 декара.

Кирил Станоев

ВМЕСТО ПРОСТО ДА СИ СПОМНЯТЕ, ПРЕЖИВЕЙТЕ ДЕНЯ СИ

Вижте повече